Transseksüelite ruhsal bozukluk değil

Transseksüelite ruhsal bozukluk değil: Dünya Sağlık Örgütü tartışıyor

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization W.H.O) transseksüelite cinsel kimliğini bir ruhsal bozukluk olarak kategori dışı bırakmayı tartışıyor. Transseksüel kimliğin bir ruhsal bozukluk olmadığı şimdiye kadar ele alındığı tüm komiteler tarafından onaylandı. Tanımın, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyanın her yerindeki tedavilere yön veren ve hastalıkları kategorize eden tanı ve tedavi kitabındaki (International Classification of Diseases- I.C.D)…